Tâm sự của Cựu sinh viên khoa QTKD năm học 2017- 2018

Thứ năm - 02/04/2020 22:24
Tâm sự của Cựu sinh viên khoa QTKD năm học 2017- 2018
TÂM SỰ CỦA CỰU SINH VIÊN KHOA QTKD
Trước thm năm hc mi, năm hc 2017 - 2018, Thy Trn Mnh Hùng - Ging viên Khoa Qun tr kinh doanh đã có bui phng vn ngn vi hai cu Sinh viên ca Khoa Qun tr kinh doanh - Trường Đi hc Kinh tế K thut Công nghip. Theo hai cu Sinh viên thì la chn hc ti Khoa Qun tr kinh doanh ca Trường là mt quyết đnh đúng đn và sáng sut, nh đó mà có được nhng thành công bước đu như hin nay. Dưới đây là ni dung ca cuc trao đi:
Thy Trn Mnh Hùng: Chào em, em có th gii thiu đôi nét v bn thân được không?
Sinh viên Phí Lâm Phương Tho: Em chào Thy, em tên là Phí Lâm Phương Tho - Cu Sinh viên lp ĐHQT4A2 HN Khoa Qun tr kinh doanh - Trường Đi hc Kinh tế K thut Công nghip. Em sinh ra Hà Giang và ln lên Vĩnh Phúc. Hin ti em đang công tác ti Phòng Kinh doanh - Công ty c phn Công ngh Tiên Phong thuc Tp Đoàn ITD - Qun 7 - Thành ph H Chí Minh.
Cu sinh viên Phí Lâm Phương Tho                  Cu sinh viên Lê Văn Thăng
Sinh viên Lê Văn Thăng: Em rt vui khi được trò chuyn cùng Thy, em tên là Lê Văn Thăng - Cu Sinh viên lp CĐQTKD15A HN và ĐHLTQT2A1 HN ca Khoa Qun tr kinh doanh - Trường Đi hc Kinh tế K thut Công nghip. Em sinh ra và ln lên Thái Bình. Hin ti em là giám đc qun lý kênh bán hàng qua đi tác, kiêm Giám đc phát trin và qun lý kênh ngân hàng đin t - Qun tr kênh phân phi - Khi S&D - Hi s Ngân hàng TMCP K Thương Vit Nam - Techcombank.
Thy Trn Mnh Hùng: Chn ngành hc và sau đó chn Trường là bước vô cùng quan trng cho ngh nghip sau này. Gia hàng trăm s la chn, ti sao em li chn hc ti Khoa Qun tr kinh doanh - Trường Đi hc Kinh tế K thut Công nghip mà không phi là mt ngành khác hoc Trường Đi hc khác?
Sinh viên Phí Lâm Phương Tho: Khi la chn trường, ngun thông tin duy nht đ em la chn là cun Nhng điu cn biết v tuyn sinh. Trước khi quyết đnh thi vào trường Đi hc Kinh tế - K thut Công nghip, điu em quan tâm nht lúc đó chính là la chn ngành. Em được biết đến ngành Qun tr kinh doanh do tình c. Đu tiên em thy tò mò, vì mt hc sinh THPT như em chưa hiu Qun tr là gì? Chính vì tò mò nên em đã tìm hiu và biết rng, hc Qun tr kinh doanh thì sau khi ra trường có th t đi xin vic mà không phi mt tin vì công ty nào cũng cn Kinh doanh. Bên cnh đó, nếu hc Qun tr thì s được hc v cách qun lý, cách qun tr bn thân, gia đình, t chc và có th làm vic nhiu v trí khác nhau trong các doanh nghip, cơ quan qun lý nhà nước, các trường, vin nghiên cu, thm chí t t chc và điu hành hot đng kinh doanh đ to vic làm cho bn thân cũng như nhng người khác. Do vy, em nhn thy có trin vng nếu theo ngành này. Vy là cui cùng em quyết đnh chn ngành Qun tr kinh doanh. Bước tiếp theo là chn Trường. Khác vi các bn cùng trang la, mi người luôn chn thi 2 trường đ đ phòng trượt trường này được trường kia, em ch chn thi duy nht mt trường. Bi vì em t xét kh năng và hoàn cnh hin ti ca mình lúc đó và thy rng: Th nht, Trường Đi hc Kinh tế K thut Công nghip là mt trường công lp; Th hai, đim đu vào không quá cao; Th ba, ngôi trường này có ngành Qun tr kinh doanh mà em yêu thích. Vì giai đon THPT em hc tp ti mt huyn nghèo ca Tnh Hà Giang, nơi mà người dân đến cái ăn còn không đ, cho nên vic hc tp rt khó khăn và trong 12 năm hc ph thông, em cũng chưa tng có điu kin đ đi hc thêm. Đến hin ti, sau khi đã ra trường 1 năm em vn luôn tin vào quyết đnh ca mình - quyết đnh sáng sut khi chn ngành Qun tr kinh doanh ti Trường Đi hc Kinh tế - K thut Công nghip.
Sinh viên Lê Văn Thăng: Trường Đi hc Kinh tế K thut Công nghip là ngôi trường công lp, có uy tín trong đào to qua b dày lch s hơn na thế k và s hu mt lượng sinh viên hùng hu đang theo hc. Hàng năm Nhà trường đã cung cp ra th trường lao đng hàng ngàn nhân lc đy nhit huyết và có năng lc tt. Bên cnh đó đu vào ca Trường phù hp hơn so vi các Trường Đi hc khác. Lý do mà em chn Khoa Qun tr kinh doanh đó là, qua vic tham kho thông tin ca các Anh/Ch đi trước thì thy rng, theo hc ngành Qun tr kinh doanh có cơ hi rt ln sau khi ra trường, em có th làm vic nhiu v trí khác nhau trong khi doanh nghip hoc cơ quan qun lý nhà nước, cơ quan nghiên cu, đào to nh vào vic được trang b các kiến thc tng hp v hoch đnh, t chc, lãnh đo và các k năng làm vic đc lp, làm vic nhóm, k năng thuyết trìnhMong mun và đam mê làm kinh tế, khát vng làm giàu chính đáng, mun được chèo lái, được xây dng, trin khai các d án kinh doanh, được làm vi các con s đã đưa em đến vi Khoa Qun tr kinh doanh và cho đến nay em vn luôn thy rng đó là mt s la chn đúng đn.
Thy Trn Mnh Hùng: Em có th cho biết cm xúc ca em nhng ngày đu nhp hc ti Trường? Mt s Sinh viên theo hc ti trường mt thi gian nhưng sau đó vì nhiu lý do khác nhau đã không tiếp tc theo hc cho đến khi ra Trường. Lý do gì khiến em quyết tâm theo hc ti Khoa Qun tr kinh doanh ca Trường mà không b d gia chng?
Sinh viên Phí Lâm Phương Tho: Ngày đu khi nhp hc, cm giác ca em cũng ging như bao bn khác, vui mng, háo hc, l lm và có chút lo lng. Trong quá trình hc, đc bit trong năm th nht, em đã nghe rt nhiu ý kiến, ví d như hc tm mt năm ri ôn thi đ năm sau thi Kinh tế quc dân, hoc Hc đây chán lm!”…Nhưng càng hc, em càng như b cun sâu vào vic hc tp ti ngôi trường mến yêu này. Và đến bây gi, em càng chiêm nghim được mt điu: Trường nào cũng vy, hc được hay không là do mình, chán hay không là do mình và thành công hay không cũng là do mình
Sinh viên Lê Văn Thăng: Ngày đu nhp trường vi rt nhiu b ng ca mt môi trường mi và nhng thách thc mi, như mt trang sách mi ca cuc đi được m ra. Có rt nhiu bn t nhiu tnh thành v hc, được gp rt nhiu bn mi. Sau đó em được bu làm Lp trưởng, được tham gia rt nhiu hot đng sinh hot ca nhà trường. Mt trong các hot đng đu tiên đó là l k nim 55 năm thành lp trường. Em tham gia cm tri, sinh hot văn ngh cùng vi ban văn ngh ca trường đy hi hp và xao xuyến. Nghĩ li quãng ngày đó tht tuyt vi, bao cm xúc li ùa v ca mt thi đ nh. Khoa Qun tr kinh doanh là mt khoa mũi nhn ca Trường, mi hot đng ca Khoa đu được thc hin mt cách chuyên nghip và bài bn nht. Chính nhng điu đó, kết hp vi mc tiêu rõ ràng đã khiến em quyết tâm theo hc ti Khoa Qun tr kinh doanh ca Trường cho đến khi ra trường.
Thy Trn Mnh Hùng: Thi sinh viên ca em đã tri qua như thế nào? hoàn cnh ca em trong giai đon là Sinh viên, làm thế nào đ em đt được kết qu hc tp và rèn luyn tt cũng như có được mt v trí như hin nay ti cơ quan?
Sinh viên Phí Lâm Phương Tho: Thi Sinh viên ca em khá là khó khăn, em làm thêm mi vic, t bưng bê dn dp trong quán café, đến làm hàn xì trong xưởng inox, người mu nh, gia sư, v.v...Nhưng em xác đnh làm thêm ch đ đ trang tri cho cuc sng, vì vy em ch đi làm mt bui, mt bui đi hc, còn li em dành thi gian đ t hc. Nhng hôm không phi đi làm, em thường lên thư vin ngi hc. Hoc hôm đó có lp Qun tr nào có gi, em li trà trn vào lp đó đ hc chui. Chính vì s nhit tình ca các Thy (Cô), luôn mun hoàn thin mình và đc bit là s thiết thc ca Ngành đã khiến em b xoáy sâu vào vic hc tp.
Sinh viên Lê Văn Thăng: Ging như bao bn đã và đang tri qua quãng đi Sinh viên đy thơ mng, nhit huyết và đam mê, Em luôn sng đúng nghĩa vi Sinh viên Khoa qun tr kinh doanh hay gi vui là Dân qun tr, luôn khát khao được cháy hết mình, tham gia tích cc mi hot đng ca trường, xây dng mi quan h thân thiết vi Thy (Cô) và bn bè nên được mi người quý mến. Em được sng trong môi trường Sinh viên chân thc nht, được hc bài thâu đêm mi khi k thi đến, được cười nói tha thích, được ăn mì tôm chng đói nhng ngày cui tháng, được tham gia các cuc nhu đy thú v, đm cht Sinh viên. Hay nhng chuyến dã ngoi, khám phá nghch ngm cùng bn bè, tht tuyt vi. Đ có được kết qu hc tp và rèn luyn tt em thường tp trung lng nghe các Thy (Cô) ging bài, c gng làm đy đ các bài tp Thy (Cô) giao, xác đnh hc là cho mình và xây dng mi quan h tt vi Thy (Cô) và bn bè đ không ngng hc hi t mi điu xung quanh. Đó là nhng kinh nghim quý báu đ tích lũy kinh nghim, phát trin s nghip bn thân sau này.
        Phương Tho cùng bn đng hc và người thân trong ngày vui tt nghip
Thy Trn Mnh Hùng: Trong sut thi gian là Sinh viên ca Trường, điu gì đ li n tượng nht cho em? Điu gì em đã làm được và chưa làm được thi đim bt đu tr thành cu Sinh viên?
Sinh viên Phí Lâm Phương Tho: n tượng nht đi vi em chính là các Thy (Cô) giáo trong Trường. S nhit huyết, tn tình, s quan tâm ca các Thy (Cô) là đng lc ln nht đi vi em. Đôi khi lp nói chuyn n ào, các Thy (Cô) vn gng nói to đ ging bài. Ngoài gi lên lp, có gì chúng em chưa hiu thì các Thy (Cô) vn tn tình gii đáp mi thc mc.
Khi chun b ra trường, em may mn đã có công vic ngay t khi đang làm Lun văn. Chính vì vy, em không b áp lc tht nghip. T khi ra trường đến nay, em đã tri qua công vic ti 3 công ty.
Sinh viên Lê Văn Thăng: Trong sut quãng thi gian là Sinh viên ca Trường, điu đ li n tượng nht cho em đó là cách điu hành và xây dng văn hóa lp ca Thy ch nhim - Thy Trn Mnh Hùng đã thi hn cho văn hóa ca mt Sinh viên qun tr cn phi làm gì, làm được gì và làm như thế nào cho tt nht. Trong môi trường Ging đường nhưng Thy luôn coi đó là mt t chc, luôn sáng to và tìm cách đ các thành viên trong t chc phát trin. Điu đó cũng nh hưởng phn nào ti cách lp kế hoch và trin khai công vic ca em sau này. Điu mà em làm được đó là đi hết và đt được mc tiêu cho khóa hc ca mình, khi em bt đu tr thành cu Sinh viên em đã có kinh nghim mt năm trong lĩnh vc kinh doanh, điu đó giúp em không còn điu gì hi tiếc cho mt thi đam mê, bùng cháy.
Thy Trn Mnh Hùng: Hin gi công vic và cuc sng ca em ra sao? Em có th chia s nhng mc tiêu sp ti ca mình?
Sinh viên Phí Lâm Phương Tho: Sau khi ra trường em làm cho mt công ty ca Hàn Quc ti Phòng qun lý cht lượng, làm được hai tháng em thy mình không phù hp và không có đam mê trong công vic này, em tiếp tc tham gia phng vn và được nhn vào Phòng Kinh doanh ca mt công ty Trung Quc. Tuy nhiên, sau na năm làm vic ti đây em nhn thy cơ chế qun lý, phương thc kinh doanh và cht lượng sn phm đu không được minh bch. Em quyết đnh xin thôi vic và vào Thành ph H Chí Minh lp nghip. Em xin làm phc v trong mt nhà hàng đ ch cơ hi. Rút kinh nghim t nhng ln trước, em không nóng vi mà bình tĩnh đ ch cơ hi, đng thi mun chiêm nghim xem mình thc s mun gì. Vy là cui cùng, em đã np h sơ vào mt doanh nghip uy tín - Tp Đoàn ITD. Là mt doanh nghip uy tín đng nghĩa vi vic phng vn rt gt gao. Sau 2 tháng phng vn và ch đi, em đã nhn được thông báo trúng tuyn và nhn công tác chính thc. Mt ln na may mn đã đến vi em khi em đã vượt qua rt nhiu ng viên đến t các Trường Đi hc có uy tín trên đa bàn Thành ph H Chí Minh như: Đi hc Kinh tế TP.HCM, Đi hc Ngoi Thương, Đi hc Sư phm K thut TP.HCM, Đi hc Bách Khoa TP.HCM
Thc s khi ra Trường, em chưa bao gi tng nghĩ s chnh lòng khi hc ti trường mình. Nhưng trên thc tế, s phân bit gia các trường vn còn tn ti. S phân bit đó tn ti c trong suy nghĩ ca nhng nhà tuyn dng ln. Tuy nhiên, qua tri nghim, em t rút ra cho mình mt suy nghĩ, đó là nhà tuyn dng thc s trng người tài, h s chng quan tâm bn hc t trường nào, h ch quan trng là bn s làm được nhng gì cho công ty, được cng hiến cho nhng công ty như vy mi thc s xng đáng. Các kiến thc, tình hung trong các bui tho lun mà em đã được hc ti Trường mình thc s hu ích cho bui phng vn. Em luôn vn dng trit đ nhng kiến thc được hc trên trường kết hp vi suy nghĩ bn thân đ tr li các câu hi ca nhà tuyn dng. Không phi tr li theo kiu “đnh nghĩa đã được hc thuc, mà thay đi cái đnh nghĩa đó theo ý hiu ca bn thân.
Sinh viên Lê Văn Thăng: Công vic hin ti ca em khá áp lc, phi chu trách nhim v hiu qu kênh khai thác và bán hàng qua đi tác ca Ngân hàng, các nhim v em phi làm đó là hoàn thành s mnh cá nhân mà Ngân hàng giao phó bao gm: Chèo lái c Phòng và h tr các nhân viên trong phòng đt mc tiêu công vic ca mình, nâng cao s lượng khách hàng hin hu s dng trên mt sn phm, bán chéo cho các khách hàng cá nhân thuc đi tác là các doanh nghip ca Ngân hàng, xây dng và phát trin lc lượng cng tác viên gii thiu khách hàng vay cho Ngân hàng, tìm kiếm các khách hàng là t chc mi, gia tăng s lượng khách hàng s dng và s dng hiu qu sn phm E-banking, ti ưu hóa thu phí trên tng s lượng khách hàng cá nhân ca Ngân hàng, đnh hướng và giám sát kết qu thc hin ca các Chi nhánh theo mc tiêu ca Hi s đt ra.
Mc tiêu ngn hn cho 2 ti 3 năm ti, em tiếp tc cng hiến và hoàn thành xut sc ti v trí hin ti, góp phn nhiu hơn na nhm thu hút khách hàng mi và gia tăng s dng nhiu hơn 1 sn phm/1 đu khách hàng trong tng s lượng khách cá nhân ca Ngân hàng.
Mc tiêu dài hn t 5 ti 10 năm ti, em mong mun được góp sc vi vai trò cao hơn, trách nhim cao hơn, v trí cao hơn trong Ngân hàng.
Và em có mt mong mun và khao khát đó là được đem nhng kiến thc và kinh nghim ca mình đ chia s li cho các bn Sinh viên đang ngi trên ghế nhà trường vi vai trò là Ging viên thnh ging. Vi kinh nghim làm vic, kinh nghim đng lp và là mt speaker trong 4 năm qua trong lĩnh vc tài chính, em s góp phn trang b thêm nhng kiến thc thc tế cho các bn Sinh viên.
                  Lê Văn Thăng d l khai trương chi nhánh SeABank Sài Gòn
Thy Trn Mnh Hùng: Hin gi em đang công tác ti mt doanh nghip có uy tín. Bước chân t Sinh viên đến mt chuyên viên có s khác bit nào hay không? Kiến thc t nhng năm tháng hc ti Khoa Qun tr kinh doanh - Trường Đi hc Kinh tế K thut Công nghip giúp ích gì cho em trong công vic?
Sinh viên Phí Lâm Phương Tho: Trong nhng năm tháng sinh viên, điu mà em quan tâm nht đó là hc tp. Đến khi đi làm, em nhn thy các k năng mm và ngoi ng cũng quan trng không kém. Trong công vic, t tác phong, đi đng, cách nói chuyncũng to nên giá tr cho mt con người. Tt c nhng kiến thc hc được trên Trường chính là nhng nn tng cơ bn cho công vic sau này ca em. Nhiu bn nghĩ rng kiến thc hc trên trường chng giúp gì cho công vic c nhưng nếu không có kiến thc đó thì bn s chng làm được gì c. Cũng như cây cn có gc, nhà cn có nn móng vy.
Đi vi nhng gì em đã tri nghim, trong khi ngành Kinh tế, Khoa Qun tr kinh doanh s có cơ hi vic làm rt ln. Các kiến thc được hc trong Khoa thc s thiết thc. Sau khi ra trường, nhng người hc ngành Qun tr có th làm ti rt nhiu b phn: Sales, Nhân s, Sn xut, Cht lượng, Marketing, Hành chính, Kinh doanhca các doanh nghip sn xut, thương mi, dch v, ngân hàng hay các cơ quan qun lý nhà nước, các vin nghiên cu, các cơ s đào to hoc cũng có th t xây dng và trin khai d án kinh doanh cho riêng mình. Điu này ph thuc vào nhng gì bn đã tiếp thu được trường. Ngành Qun tr kinh doanh s được hc tt c nhng điu đó. Kết hp nhng gì đã hc trên trường và kinh nghim ca các cô chú, anh ch ti nơi làm vic s giúp chúng ta làm vic được tt hơn.
Sinh viên Lê Văn Thăng: Trước khi chuyn sang làm vic cho Techcombank, em cũng đã  tri qua 3,5 năm đm nhim v trí ph trách bán l vùng Min Bc ca Ngân hàng SeABank và cũng đã tng làm rt nhiu công vic bán hàng khác trước đó, khi nghip t mt nhân viên bán hàng ăn, giy v sinh đến nhân viên làm tư vn phát trin thương hiu cho công ty truyn thông, ri nhân viên phòng kinh doanh ca Sài Gòn Nguyn Kim và Chuyên viên huy đng vn ca Ngân hàng Hàng Hi. Nghĩ li quãng thi gian bt đu, không h đơn gin, nhưng cũng không có gì là không th.
T Sinh viên bước chân ra đi làm thc tế đó là mt s thay đi rõ nét t môi trường sách v sang thc tin, đi làm chúng ta s phi tuân th quy trình, quy đnh ca công ty, tuân th gi gic và văn hóa làm vic. Phi biết đưa suy nghĩ thành hành đng c th và thước đo là kết qu, là giá tr gia tăng ca năng sut có th đo lường cho công vic được giao phó. Nhng kiến thc thu nhn được t nhng năm tháng hc Khoa Qun tr kinh doanh - Trường Đi hc Kinh tế K thut Công nghip đã giúp em có mt bc tranh khuôn mu, t nhng nét mc m v lĩnh vc kinh doanh, v lp kế hoch, trin khai, đo lường hiu qu và sau đó tri qua thc tin làm vic, hc hi và tích lũy kinh nghim s làm cho bc tranh đó rõ nét hơn và phác ha thêm nhng đường nét chi tiết cho bc tranh tr lên sinh đng, có ni dung và truyn được cm hng cho người xem bc tranh đó.
                          Lê Văn Thăng thuyết trình ti B Kế hoch và Đu Tư
Thy Trn Mnh Hùng: Các bn hc sinh THPT đang đng trước thi đim quan trng khi phi la chn mt môi trường hc tp thích hp. em có li nhn nh nào đến các bn hc sinh không?
Sinh viên Phí Lâm Phương Tho: Trước khi la chn trường, các em nên cân nhc k, t đt câu hi xem mình mun gì? Mình cn gì? Mình đã có nhng cái gì? Mt điu quan trng na, ngôi trường nào cũng vy, ra trường có thành công hay không là do chính bn thân các em. Dù trong môi trường nào, hãy n lc phn đu, hoàn thin bn thân. Chúc các em sm có nhng quyết đnh chính xác và có mt k thi đt kết qu cao.
Sinh viên Lê Văn Thăng: Trước các cánh ca m ra trang mi cho cuc đi mình, các bn hc sinh THPT cn phi bt đu t đánh giá đim mnh, đim yếu ca bn thân v điu bn thc s mun ch không phi ch da vào th trường vic làm” và nhóm ngh đang hot. Nếu không bn có th rơi vào hai sai lm: Mt là, nhóm ngành ngh đang hot trong th trường lao đng hin gi s không còn hot khi bn ra trường vào 3 - 4 năm sau; Hai là, ngành ngh đang hot chưa chc là phù hp vi s thích, năng lc, điu kin ca bn.
Cơ hi vic làm ca bn, bên cnh ph thuc vào nhu cu ca xã hi còn ph thuc vào năng lc ngh nghip ca bn. Năng lc ngh nghip là s tng hp ca sc khe, tri thc, kiến thc (kiến thc chuyên môn, nghip v, kiến thc kinh tế xã hi), k năng, kinh nghim, các mi quan h xã hi, thái đ đi vi công vic, giá tr sng ca bn
Nếu như bn là người nhy bén trong gii quyết các tình hung phát sinh, có t cht lãnh đo, biết tp hp, dn dt và truyn cm hng cho mi người xung quanh, có kh năng phân tích tình hình và biết cách tn dng cơ hi, biết cách nhn ni, giao tiếp, có hoài bão, đam mê kinh doanh, có khát vng làm giàu chân chínhthì không ngành nào phù hp hơn là hc ngành Qun tr kinh doanh. Khi hc ngành này, bn s được trang b nhng kiến thc tng hp v kinh tế và nhng k năng qun tr đ bi đp thêm nhng t cht trong bn, đ bn tr thành con người năng đng, làm vic bài bn, chuyên nghip, hiu qu.
Trường Đi hc Kinh tế K thut Công nghip là Trường công lp trng đim ca B Công Thương, có cơ s vt cht tt, trang thiết b phc v ging dy và hc tp hin đi, cht lượng đào to cao, có uy tín đi vi th trường lao đng. Chương trình đào to ca nhà trường luôn  được cp nht theo sát vi thc tế và được thiết kế theo hướng kết hp lý thuyết vi thc hành, thc tế vi tn sut cao (c th là tt c các môn hc chuyên ngành bên cnh hc lý thuyết có thiết kế riêng hc phn thc hành qua đó sinh viên có th vn dng lý thuyết vào các tình hung qun tr thc tế). Khoa Qun tr kinh doanh ca Trường là Khoa có truyn thng đào to tt vi gn 100% Ging viên có trình đ sau đi hc, tp th Ging viên ca Khoa yêu ngh, tâm huyết và trách nhim vi Sinh viên, là mt trong nhng Khoa rt chú trng ti phong trào nghiên cu khoa hc, phong trào văn ngh, th dc th thaoDo vy, nếu bn có t cht qun tr, mun hc qun tr đ phát trin năng lc và đón nhn cơ hi lp nghip trong tương lai thì Khoa Qun tr kinh doanh - Trường Đi hc Kinh tế K thut Công nghip là đa ch tin cy mà bn nên tìm đến.
Chúc các bn hc sinh THPT s tìm được mt môi trường hc tp tt và phù hp vi điu kin, hoàn cnh ca bn thân. Chúc các bn Sinh viên ca Trường luôn có thành tích cao trong hc tp và tr thành nhng cá nhân có giá tr trong các t chc/doanh nghip mà bn s gia nhp trong thi gian ti.
Thy Trn Mnh Hùng: Cm ơn em đã dành thi gian trò chuyn cùng Thy, chúc em có nhiu sc khe và có nhiu thành công hơn na trên con đường s nghip ca mình.
Thc hin online: Trn Mnh Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TIN TỨC NỔI BẬT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây