Nghiệm thu NCKH Giảng viên 2017-2018

Thứ sáu - 03/04/2020 00:39
Nghiệm thu NCKH Giảng viên 2017-2018

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NGHIỆM THU CÁC ĐỀ TÀI  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2017-2018       

       Tới dự buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Khoa Quản trị kinh doanh gồm có Ban chủ nhiệm khoa, các Chủ nhiệm đề tài, đại diện Phòng quản lý khoa học và đông đảo các cán bộ, giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh.
        Năm 2017-2018, Khoa Quản trị kinh doanh có 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được duyệt để đưa vào bảo vệ. Hội đồng nghiệm thu đề tài đã tiến hành nghiêm túc theo đúng qui định của nhà trường về trình tự đánh giá một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng và các đại biểu tham dự đều tập trung vào khai thác tính mới, tính khoa học và tính khả thi của mỗi đề tài. 
1. TS.Lưu Khánh Cường, Chủ nhiệm đề tài: “Giải pháp cho hàng nông sản Việt nam thích ứng với hàng rào kỹ thuật thương mại của thị trường Hoa Kỳ.
+ Nghiên cứu tổng quan về hàng rào kỹ thuật trong thương mại nói chung, hàng rào kỹ thuật thương mại của thị trường Hoa kỳ đối với hàng nông sản nói riêng và xu hướng điều chỉnh hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Hoa Kỳ đối với hàng nông sản.
+ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thích ứng của hàng nông sản Việt Nam đối với hàng rào kỹ thuật thương mại của thị trường Hoa Kỳ.
+ Trên cơ sở kinh nghiệm của một số nước trong việc thích ứng hàng rào kỹ thuật của Hoa Kỳ đối với hàng nông sản; Thực trạng hàng nông sản Việt nam; Đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp cho hàng nông sản việt nam xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ.
2. TS.Nguyễn Thị Chi, Chủ nhiệm đề tài: “ Hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược kinh doanh tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội”
+ Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp
+ Thực trạng công tác xây dựng chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017
+ Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược kinh doanh tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. TS.Nguyễn Thị Phượng, Chủ nhiệm đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm da giầy xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay”
+ Những lý luận cơ bản về nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm da giầy  xuất khẩu của Việt Nam
+ Thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm da giầy  xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2013 - 2017
+ Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm da giầy  xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020
4. Ths.Trần Mạnh Hùng, Chủ nhiệm đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ quản lý cấp sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020”
+ Một số vấn đề lý luận về việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước cấp Sở trong giai đoạn hiện nay.
+ Thực trạng chất lượng và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý cấp Sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay
+ Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cấp Sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020
5. Ths. Đoàn Kim Thêu, Chủ nhiệm đề tài: “Giải pháp thúc đẩy hành vi xem quảng cáo trên mạng xã hội của người sử dụng tại Việt Nam"
+ Hệ thống lý luận cơ bản về hành vi của khách hàng và hành vi xem quảng cáo trên mạng xã hội của người sử dụng.
+ Thực trạng quảng cáo trên mạng xã hội và hành vi  xem quảng cáo trên mạng xã hội  của người sủ dụng tại Việt Nam
+ Đề xuất một số giải pháp cho các nhà quảng cáo và các doanh nghiệp có ý định sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, nhằm thúc đẩy hành vi xem quảng cáo trên mạng xã hội tại Việt Nam.
6. Ths.Hoàng Thị Chuyên, Chủ nhệm đề tài: “Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng tại thị trường Hàn Quốc đối với sản phẩm thực phẩm Việt Nam”.
+ Cơ sở lý luận về hành vi của người tiêu dùng.
+ Ảnh hưởng của hành vi người tiêu dùng Hàn Quốc đến mặt hàng thực phẩm xuất khẩu của Việt Nam.
+ Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc.
7. Ths.Nguyễn Thị Thái Thủy, Chủ nhiệm đề tài: “Phát triển xuất khẩu sản phẩm Gạo của Việt Nam điều kiện hiện nay”
+ Những lý luận cơ bản về phát triển xuất khẩu sản phẩm gạo của Việt Nam
+ Thực trạng phát triển xuất khẩu sản phẩm gạo của Việt Nam giai đoạn 2013-2017
+ Giải pháp phát triển xuất khẩu sản phẩm gạo của Việt Nam trong điều kiện nay
8. Ths.Mai Thị Lụa, Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển bền vững làng nghề tại huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định
+ Những cơ sở lý luận đã được chứng minh và công nhận về làng nghề, vai trò của làng nghề trong sự phát triển kinh tế xã hội
 + Thực trạng làng nghề tại huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định
 + Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững làng nghề tại huyện Hải Hậu
9. Ths.Nguyễn Viết Bình, Chủ nhiệm đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty cổ phần du lịch Tasco’’
            + Những cơ sở lý luận đã được chứng minh hiệu quả kinh doanh lữ hành, vai trò của lữ hành trong sự phát triển của ngành du lịch cũng như phát triển kinh tế xã hội
     + Thực trạng kinh doanh lữ hành tại công ty cổ phần du lịch Tasco
+ Một số giải pháp nhằm phát triển kinh doanh lữ hành tại công ty cổ phần du lịch Tasco.
10. Ths.Trần Thị Vân, Chủ nhiệm đề tài: “Vận dụng các học thuyết X,Y, Z vào hoàn thiện chính sách quản trị nhân lực của các công ty xây dựng tại Nam Định”
+  Cơ sở lý luận về các học thuyết X, Y, Z và các chính sách quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
+  Thực trạng vận dụng học thuyết X, Y, Z trong thực hiện các chính sách quản trị nhân lực của các công ty xây dựng tại Nam định
+ Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các chính sách quản trị nhân lực trên cơ sở vận dụng các học thuyết X, Y, Z vào trong các công ty xây dựng tại Nam Định.
11. Ths.Trần Thọ Khải, Chủ nhiệm đề tài: Áp dụng mô hình khoảng cách chất lượng dịch vụ của Parasuraman và cộng sự nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn Vị hoàng - thành phố Nam Định.
+ Nghiên cứu cơ sở lý luận về dịch vụ và chất lượng dịch vụ, mô hình khoảng cách chất lượng dịch vụ của Parasuraman và các cộng sự .
+ Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình cung cấp dịch vụ về mặt chất lượng tại khách sạn Vị hoàng - thành phố Nam Định, dựa trên cơ sở các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ theo mô hình khoảng cách của Parasuraman và các cộng sự. Từ đó làm rõ  những điểm mạnh, điểm yếu trong cung cấp dịch vụ về mặt chất lượng dịch vụ, nguyên nhân của các điểm yếu đó. 
+ Đề xuất một số giải pháp dựa trên  mô hình  khoảng cách chất lượng dịch vụ của Parasuaman và các cộng sự nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn Vị hoàng - thành phố Nam Định .
Hội đồng đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài. Khoa Quản trị kinh doanh đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của mình và góp phần vào thành công chung trong nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo Khoa và các thành viên trong khoa cũng tự nhận thấy cần tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học trong đơn vị mình.
            Cả 11 đề tài đã bảo vệ thành công và nhận được sự đánh giá cao của các hội đồng nghiệm thu trước sự quan tâm theo dõi của nhiều cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nhà trường.
            Buổi nghiệm thu của Khoa Quản trị kinh doanh đã diễn ra thành công với sự cố gắng và làm việc nghiêm túc của tất cả các thành viên tham dự.
Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu đề tài:
Thực hiện theo Quyết định số 250/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 5 năm 2018; Vào sáng 06/06/2018, tại phòng 402; 405 khu nhà 9 tầng, 456 Minh Khai, Hà Nội và Phòng họp tại 353 Trần Hưng Đạo, Nam Định, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2017-2018.
Khoa Quản trị kinh doanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TIN TỨC NỔI BẬT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây