Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên UNETI 2022-2023”

Thứ hai - 24/10/2022 04:00
thumb (1)
thumb (1)
   BỘ CÔNG THƯƠNG
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC
     KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

                Số:        /KH-ĐHKTKTCN
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022


KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên UNETI 2022-2023”

1. Mục đích, yêu cầu:
1.1. Mục đích:
  • Nâng cao nhận thức về sáng tạo khởi nghiệp, tạo sân chơi mới cho sinh viên trong việc phát huy khả năng sáng tạo, kỹ năng kết nối tư duy đa lĩnh vực hướng tới tạo ra các ý tưởng có tiềm năng khởi nghiệp.
  • Giúp sinh viên trực tiếp trải nghiệm, tiếp cận các khóa đào tạo, rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, phát triển bản thân;
  • Lựa chọn những ý tưởng sáng tạo có tính mới, khả thi để tư vấn, hỗ trợ ươm tạo và hỗ trợ sinh viên kết nối với các nhà đầu tư triển khai thành hiện thực;
  • Mở rộng hoạt động hợp tác về hỗ trợ khởi nghiệp với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp ngoài trường;
  • Từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, tìm kiếm sự đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, hợp tác khởi nghiệp; hình thành quỹ hỗ trợ SV khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục.
1.2. Yêu cầu:
  • Triển khai rộng rãi đến đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên trong và ngoài Nhà trường.
  • Nội dung các bài dự thi đảm bảo: tính sáng tạo, kết nối đa lĩnh vực, phục vụ cuộc sống, có tính khả thi, định hướng khởi nghiệp và tuân thủ các quy định của pháp luật; Sản phẩm của bài dự thi chưa được nhận bất kỳ giải thưởng nào tính đến thời điểm dự thi.
  • Tiêu chí đánh giá và lựa chọn ý tưởng tuân thủ theo các hướng dẫn, quy định về sáng tạo khởi nghiệp sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học của các Bộ, Ngành liên quan.
2. Đối tượng tham gia
- Tất cả sinh viên đang học tập trong Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.
- Tác giả của mỗi ý tưởng có thể là cá nhân hoặc nhóm sinh viên (nhóm sinh viên không quá 05 người, ưu tiên có sự kết hợp giữa sinh viên các khóa khác nhau, các ngành khác nhau, đặc biệt có cả sinh viên thuộc khối kỹ thuật và sinh viên thuộc khối kinh tế; Sinh viên tham gia phải chưa tốt nghiệp tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký).
Lưu ý:
- Mỗi sinh viên chỉ tham gia tối đa 02 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp; mỗi Giảng viên chỉ được hướng dẫn chính 1 ý tưởng và hướng dẫn phụ tối đa 1 ý tưởng khác
- Hồ sơ đăng ký không hoàn thiện đầy đủ theo thuyết minh, Ban thư ký có quyền loại trước khi chấm sơ loại.
- Mỗi đội thi vào vòng chung kết, đội thi có thể thay thế thành viên (không quá 1 thành viên và phải có sự đồng thuận của tất cả thành viên).
3. Thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức cuộc thi:
TT Họ và tên Chức vụ Vai trò
1 TS. Trần Hoàng Long Hiệu trưởng Trưởng ban
2 NGƯT.TS. Trần Đức Cân       Phó Hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 TS. Phạm Thị Thu Hoài          Chủ tịch Hội đồng trường Phó trưởng ban
4 TS.Nguyễn Ngọc Khương      Phó Hiệu trưởng Phó trưởng ban
5 TS. Nguyễn Hữu Quang Phó Hiệu trưởng Phó trưởng ban
6 ThS. Trần Ngọc Ban               Trưởng Phòng HCQT Ủy viên
7 ThS. Lê Mạnh Thắng              Trưởng phòng CT-CTSV Ủy viên
8 ThS. Trần Thị Kim Liên Trưởng phòng TCKT Ủy viên
9 ThS. Vũ Hồng Thanh Trưởng phòng TS&TT Ủy viên
10 ThS. Nguyễn Trường Giang             Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Đào tạo                           Ủy viên
11 ThS. Phạm Thị Minh Hoa Trưởng phòng KT-ĐBCL Ủy viên
12 ThS. Vũ Thị Thu Huyền Trưởng phòng TCCB Ủy viên
13 ThS. Đoàn Văn Đại Trưởng phòng TTPC Ủy viên
14 TS. Lưu Khánh Cường Trưởng Khoa QT & Marketing, phụ trách TT HTQT Ủy viên
15 TS. Phùng Thị Lan Hương Trưởng Khoa TCNH & Bảo hiểm Ủy viên
16 TS. Phạm Thị Lụa Trưởng Khoa Kế toán Ủy viên
17 TS. Nguyễn Thị Chi Phó trưởng khoa phụ trách khoa Thương Mại Ủy viên
18 ThS. Nguyễn Ngọc Minh Phó trưởng khoa phụ trách Khoa DLKS Ủy viên
19 ThS. Tạ Thị Ngọc Dung Phó trưởng khoa Khoa DMTT Ủy viên
20 TS. Bùi Huy Hải Trưởng Khoa Điện tử Ủy viên
21 PGS.TS. Võ Thu Hà Trưởng Khoa Điện Ủy viên
22 ThS. Cao Ngọc Ánh Phó trưởng khoa, phụ trách khoa CNTT Ủy viên
23 TS. Đặng Thị Thanh Quyên Trưởng khoa CNTP, phụ trách TT CNSH&VSATTP Ủy viên
24 ThS. Hoàng Thị Minh Lý
 
Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Ngoại ngữ Ủy viên
25 TS. Trần Thị Hoàng Yến Trưởng khoa Khoa học ứng dụng Ủy viên
4. Kế hoạch thực hiện:
TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Đơn vị thực hiện
I ĐĂNG KÝ THAM DỰ    
  - Thông báo cho các sinh viên đăng kí tham dự.
- Tổ chức tập huấn chung về: mô hình kinh doanh, kỹ năng viết và thuyết trình ý tưởng; Giải đáp các thắc mắc.
- Nộp ý tưởng (mẫu 1, 2 - YTSTKN) và gửi bản cứng về Phòng KHCN Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, gửi bản mềm qua email: [email protected]
Ghi chú: Tải các mẫu đăng ký trên Website: https://www.phongkhcn.uneti.edu.vn
24/10/2022
07-12/11/2022


20/12/2022
Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, GV và SV
II VÒNG SƠ LOẠI    
  - Thành lập Ban giám khảo (BGK) chấm sơ loại
- Tổ chức chấm sơ loại

- Thông báo kết quả sơ loại
25/12/2022
26/12/2022 -10/1/2023
11-15/1/2023
Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, GV và SV
III VÒNG BÁN KẾT    
  - Tổng kết, rút kinh nghiệm vòng sơ loại và tập huấn hướng dẫn triển khai các ý tưởng vào vòng Bán kết.
- Các nhóm hoàn thiện hồ sơ chi tiết (thuyết minh, video) và gửi bản cứng về Phòng KHCN Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, gửi bản mềm qua email: [email protected]
- Thành lập Ban giám khảo chấm Bán kết.
- Tổ chức vòng Bán kết: Các nhóm ý tưởng tham gia đối đầu loại trực tiếp (Thời gian tổ chức vòng Bán kết sẽ được thông báo sau).
- Thông báo kết quả Bán kết.
02/2023


10/03/202303/2023

 
Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, GV và SV
IV VÒNG CHUNG KẾT    
  - Hoàn thiện hồ sơ và sản phẩm (slide, poster, video, mô hình sản phẩm).
- Thành lập Ban giám khảo chấm Chung kết
- Tổ chức trưng bầy các ý tưởng, các mô hình sáng tạo khởi nghiệp tại vòng Chung kết.
- Các nhóm bốc thăm trình tự và thuyết trình ý tưởng của mình trước BGK (Thời gian tổ chức vòng Chung kết sẽ được thông báo sau).
- Thông báo kết quả.
04-05/2023

 
Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, GV và SV

 
  Ghi chú: Thời gian thực hiện có thể được điều chỉnh tùy theo điều kiện, tình hình thực tế.
5. Quy định về ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp và các tiêu chí đánh giá:
5.1. Quy định chung:
Các ý tưởng tham gia cuộc thi là các ý tưởng, mô hình kinh doanh, các phát minh sáng chế, các sản phẩm có khả năng thương mại hóa thuộc lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; Nông, lâm, Ngư nghiệp; Giáo dục, Y tế; Dịch vụ, Du lịch; Tài chính ngân hàng; Kinh doanh tạo tác động xã hội; Các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh khác hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, góp phần tạo sự đột phá đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.
5.2. Quy định về thể thức, hình thức trình bày:
Hồ sơ đăng ký dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy và in trên khổ A4, cỡ chữ 13, phông chữ Times New Roman (mẫu 1-YTSTKN)
- Tên của tác giả, nhóm tác giả (nêu cụ thể số lượng thành viên, ngành nghề đang theo học)
- Bản thuyết minh ý tưởng (Trình bày không quá 10 trang, khuyến khích sử dụng lược đồ theo các mô hình kinh doanh);
- Bản thuyết trình ý tưởng trình bày bằng video clip không quá 5 phút (mẫu 3 – YTSTKN)
- Sản phẩm mẫu, mô hình gửi kèm theo bằng ảnh hoặc các video clip (nếu có).
- Nội dung và hình ảnh sử dụng trong file nộp về không được chứa các yếu tố gây hiểu lầm và vi phạm đạo đức, pháp luật.
- Cách đặt tên file: [Tên đội thi]-[Tên tóm tắt của ý tưởng]
Ghi chú: Tải các mẫu đăng ký trên Website: https://www.phongkhcn.uneti.edu.vn
5.3. Thể lệ và tiêu chí đánh giá:
5.3.1. Vòng sơ loại
- Thể lệ: Bài dự thi sẽ được chấm theo thang điểm 100. BTC lựa chọn 24 bài dự thi có điểm chấm cao nhất để vào vòng Bán kết
- Tiêu chí chấm: như bảng dưới đây
TT Tiêu chí đánh giá Điểm
1 Tên, hình thức trình bày đúng quy định/ ấn tượng 10
2 Mô tả chung về ý tưởng 10
3 Mục tiêu chính của ý tưởng 20
4 Sản phẩm sáng tạo của nhóm giải quyết những vấn đề gì trên thị trường? Khách hàng, thị trường? 20
5 Ý tưởng có gì mới so với công nghệ hoặc mô hình kinh doanh khác trên thị trường 20
6 Phân tích các yếu tố thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức khi thực hiện sản phẩm 20
  Tổng 100
5.3.2. Vòng bán kết:
* Thể lệ:
- Các đội thi vào vòng Bán kết được bốc thăm ngẫu nhiên chia thành các nhóm
- Các đội sau khi được bốc thăm về cùng nhóm phải chủ động nội dung, ý tưởng sẽ trình bày (qua slide powerpoint và video/clip), tìm hiểu các nội dung, ý tưởng của các đội thi khác trong cùng nhóm của mình.
- Các nhóm được bốc thăm ngẫu nhiên để xếp thứ tự thi;
- Mỗi nhóm thi sẽ có 5 phút để chuẩn bị cho các công việc sắp xếp mô hình, trưng bày sản phẩm, cài đặt và trình chiếu file báo cáo trên màn hình…
- Trình tự nội dung thi của mỗi nhóm:
+ Từng đội thi trong nhóm lần lượt trình bày nội dung, kế hoạch triển khai ý tưởng của mình. Thời gian cho mỗi đội trình bày không quá 5 phút.
+ Sau khi mỗi đội thi trình bày xong, từng đội thi còn lại trong nhóm sẽ đưa ra 1 câu hỏi cho đội vừa trình bày đó. Thời gian vừa đặt câu hỏi vừa trả lời cho mỗi đội không quá 5 phút.
(Dự kiến thời gian dành cho nhóm có 3 đội thi bao gồm cả trình bày, cả hỏi và trả lời câu hỏi là 30 phút).
- BGK sẽ đánh giá từng đội thi qua các nội dung trình bày ý tưởng, kết quả sản phẩm có được kèm theo ý tưởng, mức độ trình bày và trả lời câu hỏi của các đội khác… Điểm đánh giá của từng đội thi là tổng điểm đánh giá các nội dung trên (có mẫu bảng đánh giá kèm theo).
- Mười (10) đội thi có tổng điểm đánh giá cao nhất từ BGK sẽ được vào vòng Chung kết.
* Tiêu chí chấm: như bảng dưới đây
TT Tiêu chí đánh giá Điểm
1 Tên, mô tả, mục tiêu chính của ý tưởng. 10
2 Sản phẩm sáng tạo của nhóm giải quyết những vấn đề gì trên thị trường? Khách hàng, thị trường? 10
3 Ý tưởng có gì mới so với công nghệ hoặc mô hình kinh doanh khác trên thị trường. 20
4 Dự kiến mức lợi nhuận đạt được sau 1 năm? 10
5 Sản phẩm của ý tưởng có đóng góp gì cho Nhà trường, môi trường, xã hội? 10
6 Phân tích các yếu tố thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức khi thực hiện sản phẩm. 10
7 Địa chỉ có thể áp dụng triển khai. 10
8 Khả năng thuyết trình và phản biện 20
  Tổng 100
5.3.3. Vòng chung kết:
* Thể lệ:
- Mười (10) đội thi vào vòng Chung kết được bốc thăm ngẫu nhiên để xếp thứ tự thi;
- Khi đến lượt thi, mỗi đội thi sẽ có 1 phút để chuẩn bị cho các công việc chia sẻ trình chiếu file báo cáo, video giới thiệu;
- Sau thời gian chuẩn bị, đội thi trình bày nội dung, kế hoạch triển khai ý tưởng của mình trước Ban giám khảo (BGK). Thời gian cho việc trình bày không quá 5 phút;
- Sau khi đội trình bày xong, BGK sẽ hỏi trực tiếp, trao đổi với các thành viên của đội thi. Các đội thi trả lời các câu hỏi của BGK, phản hồi các ý kiến (nếu có). Thời gian cho việc hỏi – đáp, trao đổi giữa đội thi và BGK là 9 phút.
- BGK sẽ đánh giá từng đội thi qua các nội dung trình bày ý tưởng, kết quả sản phẩm có được kèm theo ý tưởng, mức độ trình bày và trả lời câu hỏi của BGK…. Điểm đánh giá của từng đội thi là tổng điểm đánh giá các nội dung trên.
- Thư ký tổng hợp điểm đánh giá của BGK, xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Cơ cấu giải thưởng được phân bổ theo kết quả điểm đánh giá của BGK.
* Tiêu chí chấm: như bảng dưới đây
TT Tiêu chí đánh giá Điểm
1 Ý tưởng có gì mới so với công nghệ hoặc mô hình kinh doanh khác trên thị trường. 10
2 Tính khả thi của ý tưởng về mặt kỹ thuật, mô hình kinh doanh, tính pháp lý…. 20
3 Đóng góp hữu ích của sản phẩm/dịch vụ mà ý tưởng hướng tới cho kinh tế - xã hội. 10
4 Đánh giá thuận lợi và khó khăn. 10
5 Tính hợp lý, logic của kinh phí dự kiến tính khả thi của kế hoạch kinh doanh. 10
6 Mức độ hoàn thiện của sản phẩm/dịch vụ hiện tại với mục tiêu đề ra. 10
7 Đánh giá phần trình bày của nhóm bao gồm file trình chiếu, sản phẩm, thuyết trình, phối hợp nhóm. 10
8 Đánh giá phần hỏi đáp. 20
  Tổng 100
6. Cơ cấu giải thưởng:
TT Cơ cấu giải Tiền thưởng (VNĐ) Hỗ trợ khác Ghi chú
1 01 giải nhất 20.000.000 Hỗ trợ ươm tạo và kết nối với các nhà đầu tư. Được nhà trường cử đi tham gia cuộc thi khởi nghiệp do các Bộ ngành và Quốc gia tổ chức. Các GV hướng dẫn là cán bộ cơ hữu của Trường được hưởng các chế độ khác theo Quy chế chi tiêu nội bộ
2 01 giải nhì 15.000.000 Được hỗ trợ ươm tạo và hỗ trợ kết nối với các nhà đầu tư
3 02 giải ba 10.000.000 Các phần quà khác từ các nhà tài trợ
4 03 giải khuyến khích 5.000.000 Các phần quà khác từ các nhà tài trợ
5 03 giải tiềm năng 5.000.000 Các phần quà khác từ các nhà tài trợ
Ghi chú: Cộng 10 điểm rèn luyện cho SV tham gia cuộc thi.
7. Phân công nhiệm vụ:
TT Đơn vị Nội dung công việc Ghi chú
1 Phòng KHCN

 
- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch đến các đơn vị trong trường.
- Hỗ trợ chuyên môn xuyên suốt cuộc thi
- Tổng hợp hồ sơ dự thi, mời BGK, công bố kết quả.
- Tổ chức lớp tập huấn cho giảng viên và sinh viên
- Tổ chức các cuộc họp triển khai cuộc thi theo kế hoạch.
- Tìm đối tác hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng đạt giải cao.
- Hỗ trợ ý tưởng tham gia cuộc thi khởi nghiệp cấp cao.
 
2 Phòng CT-CTSV - Phối hợp tổ chức trưng bày các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp
- Phối hợp huy động SV tham dự cổ vũ các vòng thi
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tìm các nhà tài trợ.
- Cử CB hỗ trợ cuộc thi, cộng điểm rèn luyện cho sinh viên
 
3 Các Khoa chuyên môn - Thông báo cuộc thi tới toàn thể cán bộ giảng viên và các sinh viên, khuyến khích sinh viên đăng ký tham gia.
- Tổng hợp và rà soát các ý tưởng đăng ký.
- Cử cán bộ giảng viên và sinh viên tham gia tập huấn.
- Phối hợp với các đơn vị tìm đối tác và các nhà tài trợ.
 
4 Phòng Tuyển sinh và truyền thông - Triển khai thông tin cuộc thi tới các đơn vị.
- Hỗ trợ thiết kế, in ấn các ấn phẩm truyền thông.
- Quay phim, chụp ảnh đưa tin tất cả các vòng thi trên các phương tiện thông tin.
- Mời báo chí, truyền hình đưa tin về cuộc thi
- Tham gia các công việc do BTC phân công
 
5 Phòng Đào tạo - Phối hợp chuẩn bị Hội trường.
- Chuẩn bị các thiết bị, âm thanh, máy chiếu, bàn ghế... để phục vụ cho các vòng thi
- Tham gia các công việc do BTC phân công
 
6 Phòng Tài chính kế toán - Phối hợp với các đơn vị tìm đối tác và các nhà tài trợ
- Chuẩn bị kinh phí để tổ chức theo kế hoạch đã duyệt
- Chuẩn bị quà tặng cho khách mời
 
7 Phòng Hành chính quản trị - Tổ chức trang trí khánh tiết phục vụ cho các vòng thi
- Đảm bảo an ninh trật tự cho chương trình
- Chuẩn bị nước uống, hoa tặng tại các vòng thi đấu
- Phối hợp chuẩn bị Giấy chứng nhận cho nhà tài trợ và SV tham gia, thẻ BTC, BGK...
- Chuẩn bị Hội trường.
- Tham gia các công việc do BTC phân công
 
8 Đoàn thanh niên – Hội sinh viên - Chuẩn bị lực lượng hỗ trợ công tác an ninh trật tự, lễ tân, bàn ghế... phục vụ cho các vòng thi. Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.
- Phổ biến thông tin cuộc thi, huy động đoàn viên tham gia
- Huy động đoàn viên thanh niên cổ vũ cho cuộc thi
- Tham gia các công việc do BTC phân công
 
Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên UNETI 2022-2023”. Đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai để cuộc thi đạt hiệu quả cao.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy; BGH
- Website trường;
- Các đơn vị trong trường;
- Các lớp sinh viên;
- Lưu VT, KHCN.
HIỆU TRƯỞNG
TS. Trần Hoàng Long

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TIN TỨC NỔI BẬT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây