Giới thiệu về Khoa Quản trị & Marketing

Giới thiệu về Khoa Quản trị & Marketing

1.Thông tin chung
       - Ngành đào tạo:        
         + Quản trị kinh doanh
         + Marketing
       - Trình độ đào tạo: Cử nhân
       - Loại hình đào tạo: Chính quy
       - Hình thức đào tạo:  

         + Đại học 
         + Đại học chất lượng cao
         + Đào tạo từ xa

2. Lịch sử hình thành, phát triển và những thành tích đã đạt được
- Lịch sử hình thành và phát triển:
         Khoa Quản trị & Marketing được tách ra từ khoa Quản trị kinh doanh, trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp theo Quyết định số 347/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 31 tháng 5 năm 2022. Cùng với sự phát triển của Nhà trường, đến nay Khoa Quản trị & Marketing có hơn 50 giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm. Tập thể giảng viên có chuyên môn vững vàng; có kinh nghiệm giảng dạy; tâm huyết với nghề; thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn; đoàn kết, tương trợ và cùng nhau phát triển.
        Cơ cấu Khoa Quản trị và Marketing gồm 02 Bộ môn là Bộ môn Quản trị và Bộ môn Marketing với 2 chuyên ngành đào tạo chính là chuyên ngành Quản trị kinh doanh và chuyên ngành Quản trị Marketing.

https://f2m.uneti.edu.vn/uploads/about/image_12.png

Giảng viên khoa Quản trị & Marketing – Cơ sở Nam Định

        Khoa Quản trị & Marketing đang ngày càng trở thành một địa chỉ tin cậy, được xã hội quan tâm và trở thành khoa luôn nhận được sự lựa chọn của các thí sinh khi đăng ký thi vào trường. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã thành đạt và trở thành những cán bộ chủ chốt của các cơ quan, doanh nghiệp trên khắp mọi miền Tổ quốc.

https://f2m.uneti.edu.vn/uploads/about/image.png

 

Giảng viên khoa Quản trị & Marketing - Cơ sở Hà Nội

 - Thành tích tiêu biểu đã đạt được:
        + Nhiều năm liền là tập thể lao động xuất sắc.
        + Tập thể được nhận bằng khen của Bộ Công Thương nhiều năm.
      + Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành Công Thương, và nhận Bằng khen của Bộ Công Thương.
       + Tổ công đoàn và cá nhân được nhận bằng khen của công đoàn ngành Công thương, Liên đoàn Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Cơ cấu tổ chức
          - Lãnh đạo khoa:
         + Trưởng khoa:                                          TS. Lưu Khánh Cường        
                                                                                       Email: [email protected]
         +  Phó trưởng khoa:                                   ThS. Mai Thị Lụa          
                                                                                       Email: mtlua@uneti.edu.vn
         + Trợ lý khoa:                                             ThS. Nguyễn Tiến Mạnh  
                                                                                      Email: ntmanh@uneti.edu.vn
          - Lãnh đạo bộ môn:
         + Phó phụ trách bộ môn Quản trị:           ThS. Phạm Trung Hải
                                                                                        Email: pthai@uneti.edu.vn
         + Phó phụ trách bộ môn Marketing:        ThS. Trần Việt Dũng
                                                                                        Email: tvdung@uneti.edu.vn
         + Phó bộ môn Marketing:                          ThS. Vũ Văn Giang
                                                                                       Email: vvgiang@uneti.edu.vn
         - Ban chi ủy Chi bộ khoa Quản trị & Marketing:
                 + Bí thư chi bộ: TS. Lưu Khánh Cường
                 + Phó Bí thư chi bộ: Ths. Mai Thị Lụa
                 + Chi ủy viên: ThS. Nguyễn Tiến Mạnh

https://f2m.uneti.edu.vn/uploads/about/image_1.png

 

Chi bộ khoa Quản trị & Marketing – Tổ chức kết nạp Đảng viên mới

- Tổ công đoàn khoa:
        + Công đoàn cơ sở Hà Nội:
        Tổ trưởng: ThS. Nguyễn Tiến Mạnh
        Tổ phó: ThS. Trần Kim Phượng
        + Công đoàn cơ sở Nam Định:
        Tổ trưởng: ThS. Nguyễn Viết Bình
        Tổ phó: Ths. Nguyễn Thị Lan Anh

https://f2m.uneti.edu.vn/uploads/about/image_2.png

 

Công đoàn khoa Quản trị & Marketing – Tổ chức các hoạt động

- Liên chi đoàn khoa:
        + Bí thư liên chi đoàn: ThS. Nguyễn Văn Kỷ
        + Phó Bí thư liên chi đoàn: ThS. Đặng Thị Thu Phương

https://f2m.uneti.edu.vn/uploads/about/image_3.png

Liên Chi Đoàn khoa Quản trị & Marketing – Tổ chức hoạt động thể thao 

https://f2m.uneti.edu.vn/uploads/about/image_5.png

Liên Chi Đoàn khoa Quản trị & Marketing – Tổ chức hoạt động văn nghệ

- Câu lạc bộ Kỹ năng quản trị và sáng tạo khởi nghiệp
        + Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Văn Kỷ
        + Uỷ viên: Đan Thu Vân

https://f2m.uneti.edu.vn/uploads/about/image-20200324114023-7.jpeg

Lễ ra mắt CLB Kỹ năng quản trị và sáng tạo khởi nghiệp

4. Chức năng, nhiệm vụ
- Chức năng:
        Khoa Quản trị & Marketing là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện các nội dung công tác: Quản lý chuyên môn về đào tạo ngành Quản trị kinh doanh và Marketing, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; quản lý đội ngũ giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của ngành Quản trị kinh doanh và Marketing đã được phân công.
- Nhiệm vụ:
        + Quản lý và phát triển đội ngũ giảng viên ngành Quản trị kinh doanh và Marketing, phát triển chương trình đào tạo, nâng cao các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
       + Xây dựng nội dung, chương trình giảng dạy ngành Quản trị kinh doanh và Marketing; tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh và Marketing theo kế hoạch chung của nhà trường;

https://f2m.uneti.edu.vn/uploads/about/image_7.png

Khoa Quản trị & Marketing – Triển khai Các hoạt động đào tạo

        + Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Quản trị & Marketing; chủ động khai thác các Dự án hợp tác về đào tạo (nếu có); phối hợp với các tổ chức khoa học - công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

https://f2m.uneti.edu.vn/uploads/about/image_8.png

Khoa Quản trị & Marketing tổ chức tọa đàm và Ký kết thỏa thuận hợp tác

        + Tổ chức công tác biên soạn giáo trình giảng dạy ngành Quản trị kinh doanh và Marketing; không ngừng nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo.
           + Quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được nhà trường giao; đề xuất kế hoạch bổ sung, mua sắm, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ dạy - học, thực hành, thực tập ngành Quản trị kinh doanh và Marketing;

https://f2m.uneti.edu.vn/uploads/about/image_9.png

Sinh viên khoa Quản trị và Marketing thực hành kỹ năng làm việc theo nhóm

        + Phối hợp với các phòng chức năng thu thập thông tin về việc làm của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh và Marketing sau khi tốt nghiệp để được tư vấn giúp việc cho Hiệu trưởng hoạch định chính sách về tuyển sinh và đào tạo; phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các buổi Hội thảo khoa học, các buổi sinh hoạt chuyên môn, thành lập các câu lạc bộ chuyên ngành, tổ chức cho sinh viên các hoạt động thực tập, kiến tập, trải nghiệm thực tế nhằm mục đích gắn giảng dạy với thực tiễn, tạo cơ hội cho người học mở rộng kiến thức trong học tập cũng như ngoài xã hội;
5. Năng lực chuyên môn
        Tập thể giảng viên Khoa Quản trị & Marketing có chuyên môn vững vàng, 100% giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên; có kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết với nghề, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đoàn kết tương trợ nhau và cùng nhau phát triển.
- Về công tác đào tạo: Khoa Quản trị & Marketing không ngừng xây dựng và phát triển chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế. Đặc biệt, theo định hướng chung của nhà trường là tăng cường đào tạo tay nghề thực hành cho sinh viên, Khoa Quản trị & Marketing đã xây dựng được các học phần thực hành Quản trị Kinh doanh và Marketing bám sát thực tiễn, là một trong những cơ sở đào tạo đầu tiên của Việt Nam đưa 5 phòng thực hành Quản trị & Marketing vào giảng dạy. Với thời lượng thực hành nhiều, nội dung thực hành phong phú và gắn liền với thực tế, sinh viên của Khoa Quản trị & Marketing ra trường đã được các nhà tuyển dụng đánh giá là những người lao động có chuyên môn vững, tay nghề tốt. Hàng năm, Khoa tổ chức Hội giảng nhằm tạo ra phong trào thi đua dạy tốt, liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy và qua đó các giáo viên được học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

https://f2m.uneti.edu.vn/uploads/about/image_10.png

Khoa Quản trị & Marketing – Triển khai hoạt động Giảng dạy, NCKH

- Về công tác nghiên cứu khoa học: Với phương châm đào tạo phải gắn liền với nghiên cứu khoa học, công tác nghiên cứu khoa học luôn được hoàn thành xuất sắc với mục tiêu tìm tòi, khám phá, phát hiện và cập nhật những tri thức mới. Mỗi năm, Khoa chủ trì và tham gia hơn 10 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; hơn 100 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín; tổ chức nhiều Hội thảo khoa học cấp cơ sở và tham gia các hội thảo cấp Quốc gia. Kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

https://f2m.uneti.edu.vn/uploads/about/image_14.png

Khoa Quản trị & Marketing – Triển khai Hoạt động NCKH trong Sinh viên

- Về quan hệ hợp tác đào tạo: Khoa Quản trị Kinh doanh đã và đang tạo lập nhiều mối quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, các Tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo, là cầu nối cho sinh viên có điều kiện giao lưu học hỏi, thực tập tay nghề nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

https://f2m.uneti.edu.vn/uploads/about/image_11.png

Khoa Quản trị & Marketing – Tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với Doanh nghiệp

6. Định hướng phát triển
       Trong thời kỳ hội nhập, đứng trước những triển vọng to lớn nhưng cũng đầy khó khăn và thách thức, tập thể giảng viên khoa Quản trị & Marketing sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống đã đạt được, nỗ lực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện phẩm chất đạo đức tác phong Nhà giáo, quyết tâm xây dựng Khoa Quản trị & Marketing thành một tập thể vững mạnh, giỏi về chuyên môn, vững vàng về bản lĩnh chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp, hướng tới mục tiêu :
       - Phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo thực hành hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực Quản trị Kinh doanh và Marketing;

https://f2m.uneti.edu.vn/uploads/about/image-20200324114023-14.jpeg

 

Khoa Quản trị & Marketing – Kiểm định đánh giá ngoài chương trình đào tạo

       - Mở rộng quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước; trao đổi giảng viên với các trường đại học trên thế giới;
     
- Đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm và thực tập tay nghề cho sinh viên, chia sẻ định hướng nghề nghiệp;
       
- Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh theo định hướng ứng dụng, chương trình đào tạo liên kết với các trường Đại học nước ngoài, chương trình tiên tiến chất lượng cao.

https://f2m.uneti.edu.vn/uploads/about/image_13.png

 

Khoa Quản trị & Marketing - Chia sẻ và Định hướng nghề nghiệp cho Sinh viên

7. Liên hệ:
 - Cơ sở Nam Định: Phòng 602 - NA2 - Số 353 Trần Hưng Đạo - TP. Nam Định.
 - Cơ sở Hà Nội:  Phòng 307- HA11 - Số 218 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội. 
   Email: [email protected]; Website: http://f2m.uneti.edu.vn/


 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TIN TỨC NỔI BẬT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây