Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Chủ nhật - 26/09/2021 23:11
thumb (1)
thumb (1)

Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

 
DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH  KHÓ KHĂN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP
Học kì II năm học 2020 - 2021
                 
Ghi chú: Sinh viên được xét cấp học bổng hỗ trợ học tập sẽ được khấu trừ trực tiếp vào công nợ học kỳ I năm học 2021 - 2022. Trường hợp sinh viên các lớp cuối khóa sẽ được Nhà trường cấp và chi trả trong tài khoản cá nhân của sinh viên đã đăng ký với Nhà trường.
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Khóa Cơ sở Đối tượng
1 18106100439 Vũ Thị Huyền Diệu 04/12/2000 ĐH KT 12A6 HN 12 Hà Nội Hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập
2 17104200027 Nguyễn Thị Hải 02/11/1999 ĐH ĐT 11A1 HN 11 Hà Nội Hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập
3 18101100016 Đoàn Thị Mai Hoa 14/04/1998 ĐH DE 12A1 HN 12 Hà Nội Hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập
4 17201200329 Nguyễn Thị Huế 12/07/1999 ĐH MA 11A1 NĐ 11 Nam Định Hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập
5 17108100017 Trịnh Minh Nguyệt 02/09/1999 ĐH TCNH 11A1 HN 11 Hà Nội Hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập
6 20103100611 Lê Văn Anh 11/09/2001 ĐH TI 14A10 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo, mẹ bị khuyết tật
7 18106100463 Phạm Thị Lan Anh 14/04/2000 ĐH KT 12A7 HN 11 Hà Nội Bố bị khuyết tật, mất khă năng lao động
8 19104400016 Nguyễn Trung Đức 19/08/2000 ĐH ĐT 13A1 HN 13 Hà Nội Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo
9 18106100297 Lê Thị Thanh Dung 09/10/2000 ĐH KT 12A4 HN 12 Hà Nội Em bị khuyết tật
10 19107100156 Hoàng Văn Giang 13/04/2001 ĐH QT 13A3 HN 13 Hà Nội Mẹ bị khuyết tật nặng
11 19101300071 Đồng Thị Thanh 05/07/2001 ĐH MA 13A1 HN 13 Hà Nội Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo
12 19104300178 Phạm Ngọc Hải 22/10/2001 ĐH TĐ 13A3 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
13 20106100484 Nguyễn Thị Hiền 28/07/2002 ĐH KT 14A9 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo, sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo
14 18106100488 Trần Thị Hiền 28/10/2000 ĐH KT 12A7 HN 12 Hà Nội Bố bị khuyết tật, mất khả năng lao động
15 20103100039 Đặng Thị Hiền 14/02/2002 ĐH TI 14A2 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo, bố mắc bệnh hiểm nghèo
16 20104900168 Lê Sỹ Hiếu 15/10/2002 ĐH CĐ 14A3 HN 14 Hà Nội Sinh viên bị khuyết tật
17 20107200182 Nguyễn Thị Hồng 14/11/2002 ĐH TM 14A3 HN 14 Hà Nội Bố bị khuyết tật mất khả năng lao động
18 19101300074 Đồng Thị Thu Hồng 05/07/2001 ĐH MA 13A1 HN 13 Hà Nội Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo
19 20107100669 Hoàng Thị Hương 05/04/2002 ĐH QT 14A10 HN 14 Hà Nội Sinh viên bị khuyết tật
20 19106100538 Lê Thị Lan 16/07/2001 ĐH KT 13A4 HN 13 Hà Nội Sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo
21 20106100672 Nguyễn Thị Hồng Linh 15/07/2002 ĐH KT 14A9 HN 14 Hà Nội Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo
22 20106100173 Trịnh Thị Tú Linh 29/07/2002 ĐH KT 14A7 HN 14 Hà Nội Em gái bị khuyết tật
23 19104100043 Nguyễn Văn Linh 18/09/2001 ĐH ĐI 13A1 HN 13 Hà Nội Gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố mất khả năng lao động, mẹ làm công nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19
24 20106100321 Phạm Mai Ly 29/12/2002 ĐH KT 14A10 HN 14 Hà Nội Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo
25 17106100822 Lại Thị Phương Ly 08/08/1999 ĐH KT 11A8 HN 11 Hà Nội Hộ cận nghèo, sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo
26 18104900067 Nguyễn Tấn Minh 10/08/2000 ĐH CĐ 12A1 HN 12 Hà Nội Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo
27 20106100295 Nguyễn Thị Ngà 25/11/2002 ĐH KT 14A10 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo, bố bị khuyết tật
28 19201300089 Nguyễn Thị Kim Ngân 10/08/2001 ĐH MA 13 A2 NĐ 13 Nam Định Hộ cận nghèo, bố bị bệnh phải chữa trị lâu dài
29 19106100434 Nguyễn Thị Phương Thảo 07/12/2001 ĐH KT 13A4 HN 13 Hà Nội Anh trai bị khuyết tật
30 17106100853 Trần Thị Thảo 24/10/1999 ĐH KT 11 A12 HN 11 Hà Nội Bố bị khuyết tật, mất khă năng lao động
31 20206100061 Đặng Thị Phương Thảo 17/08/2002 ĐH KT 14A1 NĐ 14 Nam Định Mồ côi mẹ, bố bị bệnh hiểm nghèo
32 19201300097 Nguyễn Thị Thúy 20/08/2001 ĐH MA 13A3 NĐ 13 Nam Định Hộ cận nghèo, sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo
33 20106100819 Tạ Diễm Thùy 14/03/2002 ĐH KT 14A12 HN 14 Hà Nội Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo
34 18107100094 Phạm Thị Tiên 03/03/2000 ĐH QT 12A2 HN 12 Hà Nội Bố mắc bệnh hiểm nghèo
35 19101300156 Ngô Thị Huyền Trang 15/08/2001 ĐH MA 13A3 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo, Bố bị khuyết tật
36 17107100224 Nguyễn Thị Hồng Trang 22/06/1999 ĐH QT 11A3 HN 11 Hà Nội Mẹ bị khuyết tật nặng
37 20107100979 Đào Thị Uyên 04/07/2002 ĐH QT 14A14 HN 14 Hà Nội Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo
38 18108100067 Nguyễn Thị Uyên 29/09/2000 ĐH TCNH 12A1 HN 12 Hà Nội Hộ cận nghèo, bố bị khuyết tật
39 20106101175 Nguyễn Thị Hải Yến 04/12/1999 ĐH KT 14A17 HN 14 Hà Nội Mẹ bị khuyệt tật, bố bị tâm thần phân liệt
40 20106100964 Dương Thị An 18/11/2002 ĐH KT 14A14 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
41 19104300170 Trịnh Ngọc An 29/01/2001 ĐH TĐ 13A3 HN 13 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
42 20206100022 Trần Lan Anh 13/12/2002 ĐH KT 14A1 NĐ 14 Nam Định Hộ cận nghèo
43 20107200208 Kiều Thị Minh Anh 03/05/2002 ĐH TM 14A3 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
44 20107101108 Hoàng Thị Anh 02/02/2002 ĐH QT 14A13 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
45 20107100975 Trương Thị Lan Anh 25/10/2002 ĐH QT 14A14 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
46 20107100492 Trần Vân Anh 22/04/2002 ĐH QT 14A7 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
47 20106100192 Phùng Thị Ngọc Anh 01/06/2002 ĐH KT 14A6 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
48 20104100168 Lê Quang Anh 18/07/2002 ĐH ĐI 14A3 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
49 20103100284 Nguyễn Tuấn Anh 07/03/2002 ĐH TI 14A3 HN 14 Hà Nội Hộ nghèo
50 20103100114 Nguyễn Tuấn Anh 21/04/2002 ĐH TI 14A5 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
51 19106100489 Nguyễn Thị Phương Anh 01/02/2001 ĐH KT 13A2 HN 13 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
52 19103100145 Trần Ngọc Anh 27/09/2001 ĐH TI 13A3 HN 13 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
53 19101300093 Hoàng Thị Lan Anh 19/07/2001 ĐH MA 13A2 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
54 20106100974 Lê Thị Ngọc Ánh 18/07/2002 ĐH KT 14A15 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
55 17201200156 Trần Thị Ánh 09/09/1999 ĐH MA 11A2 NĐ 11 Nam Định Hộ cận nghèo
56 18102100004 Trần Phú Bản 11/03/2000 ĐH TP 12A1 HN 12 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
57 17105100097 Nghiêm Văn Chiến 14/09/1999 ĐH CK 11A2 HN 11 Hà Nội Hộ cận nghèo
58 17104200119 Nguyễn Minh Chiến 18/11/1999 ĐH ĐT 11A3 HN 11 Hà Nội Hoàn cảnh gia đình khó khăn
59 20104300079 Đỗ Văn Chung 28/01/2002 ĐH TĐ 14A2 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
60 20107200101 Bùi Thị Bích Đào 15/10/2002 ĐH KT 14A9 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
61 17107100447 Trần Tiến Đạt 07/11/1999 ĐH QT 11A5 HN 11 Hà Nội Hộ cận nghèo
62 19106100089 Nguyễn Thị Lệ Diễm 12/10/2001 ĐH KT 13A5 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
63 20108100138 Nguyễn Thị Doanh 13/09/2002 ĐH TCNH 14A2HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
64 19105100128 Lê Văn Đông 18/01/2001 ĐH CK 13A1 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
65 20104300235 Đỗ Văn Đức 16/11/2002 ĐH TĐ 14A4 HN 14 Hà Nội Hộ nghèo
66 18104400063 Đặng Trần Trung Đức 25/11/2000 ĐH ĐT 12A1 HN 12 Hà Nội Hộ cận nghèo
67 20107100925 Bùi Thị Thùy Dung 30/06/2002 ĐH QT 14A9 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
68 20203100051 Vũ Như Dương 30/05/2002 ĐH TI 14A10 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
69 20107100031 Nguyễn Ánh Dương 13/09/2002 ĐH QT 14A2 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
70 20101300145 Đỗ Thị Thùy Dương 03/06/2002 ĐH MA 14A1 CL 14 Hà Nội Hộ nghèo
71 18104300066 Đỗ Duy Dương 20/11/2000 ĐH TĐ 12A2 HN 12 Hà Nội Hộ cận nghèo
72 17201200171 Trần Thị Thùy Dương 26/11/1999 ĐH MA 11A3 NĐ 11 Nam Định Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
73 18101300074 Lê Thị Thanh Duyên 25/01/2000 ĐH MA 12A1 HN 12 Hà Nội Hộ cận nghèo
74 20107100138 Bùi Thị Giang 19/08/2002 ĐH QT 14A5 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
75 19201300086 Phan Thị Hương Giang 28/03/2001 ĐH MA 13 A2 NĐ 13 Nam Định Hộ cận nghèo
76 20106100526 Trần Thị 23/08/2002 ĐH KT 14A2 HN 14 Hà Nội Hộ nghèo
77 19107100470 Đỗ Thị 14/01/2001 ĐH QT 13A2 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
78 17102100072 Nguyễn Thị 25/09/1999 ĐH TP 11A1 HN 11 Hà Nội Hộ cận nghèo
79 20107100944 Nguyễn Thị Hằng 29/06/2002 ĐH QT 14A14 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
80 20106100926 Nguyễn Thị Hằng 30/08/2002 ĐH KT 14A14 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
81 20203100055 Trần Thị Hạnh 18/12/2001 ĐH TI 14A1 NĐ 14 Nam Định Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
82 19204300010 Nguyễn Văn Hạnh 28/05/2000 ĐH TĐ 13A1 NĐ 13 Nam Định Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
83 18106100474 Phạm Thị Mỹ Hạnh 06/02/2000 ĐH KT 12A7 HN 12 Hà Nội Hộ cận nghèo
84 20109100194 Lê Thị Hiên 27/06/2002 ĐH NN 14A4 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
85 20201300124 Nguyễn Thị Thu Hiền 26/06/2002 ĐH MA 14A2 NĐ 14 Nam Định Hộ cận nghèo
86 20108100186 Nguyễn Thị Hiền 01/10/2000 ĐH TCNH 14A6 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
87 20104900002 Thân Văn Hiền 13/03/2002 ĐH CĐ 14A1 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
88 19103200026 Đoàn Thị Hiền 28/10/2001 ĐH MMT 13A1 CL 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
89 18106100450 Phạm Thanh Hiền 18/06/2000 ĐH KT 12A6 HN 12 Hà Nội Hộ cận nghèo
90 20104100165 Trần Phú Hiếu 29/09/2002 ĐH ĐI 14A3 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
91 18106100315 Lê Thị Hiếu 11/10/2000 ĐH KT 12A5 HN 12 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
92 17106100761 Lưu Thị Hiếu 13/08/1999 ĐH KT 11A7 HN 11 Hà Nội Hộ cận nghèo
93 20201300113 Dương Thị Hoa 12/11/2002 ĐH MA 14A2 NĐ 14 Nam Định Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
94 20107100537 Đặng Văn Hòa 06/09/2001 ĐH QT 14A8 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
95 20109100193 Lê Thị Hoài 27/06/2002 ĐH NN 14A4 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
96 17201200157 Dương Thị Thu Hoài 18/11/1999 ĐH MA 11A3 NĐ 11 Nam Định Hai chị em cùng học Uneti
97 18106100465 Nguyễn Thị Hoàn 08/09/2000 ĐH KT 12A7 HN 12 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
98 20106100161 Vũ Huy Hoàng 01/06/2001 ĐH KT 14A7 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
99 20103100129 Nguyễn Quang Học 17/08/2002 ĐH TI 14A5 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
100 20107200172 Nguyễn Thị Hồng 12/08/2002 ĐH KD 14A3 HN 14 Hà Nội Hộ nghèo
101 17106100747 Phạm Thị Hồng 04/10/1999 ĐH KT 11A7 HN 11 Hà Nội Hộ cận nghèo
102 20103100580 Đỗ Quang Huân 19/09/2001 ĐH TI 14A9 HN 14 Hà Nội Hộ nghèo
103 17107100281 Nguyễn Thị Huế 19/08/1999 ĐH QT 11A8 HN 11 Hà Nội Hộ cận nghèo
104 20106100446 Phạm Thị Minh Huệ 25/02/2002 ĐH KT 14A7 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
105 20203100012 Phạm Tuấn Hưng 13/01/2002 ĐH TI 14A1 NĐ 14 Nam Định Hộ cận nghèo
106 19108100017 Đỗ Trọng Hưng 22/11/2001 ĐH TCNH 13A1 HN 13 Hà Nội Hộ nghèo
107 20106100626 Dương Thị Hương 06/03/2002 ĐH KT 14A7 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
108 19107200034 Phạm Thị Lan Hương 12/10/2001 ĐH KD 13A1 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
109 19107100044 Nguyễn Thị Hương 06/12/2001 ĐH QT 13A3 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
110 18201300146 Vũ Thị Thu Hương 02/06/2000 ĐH MA 12A2 NĐ 12 Nam Định Hộ cận nghèo
111 18106100662 Nguyễn Thị Hương 06/07/2000 ĐH KT 12A9 HN 12 Hà Nội Hộ cận nghèo
112 20106100142 Nguyễn Thị Hường 07/08/2002 ĐH KT 14A5 HN 14 Hà Nội Hộ nghèo
113 19104100039 Dương Quang Huy 21/05/2001 ĐH ĐI 13A1 HN 13 Hà Nội Gia đình có hoàn cảnh khó khăn
114 20109100251 Vũ Thương Huyền 28/08/2002 ĐH NN 14A2 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
115 20107100985 Vũ Thanh Huyền 16/10/2002 ĐH QT 14A14 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
116 19107100436 Lê Thị Huyền 18/02/2001 ĐH QT 13A6 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
117 17106100828 Lê Thị Huyền 18/10/1999 ĐH KT 11A12 HN 11 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
118 19104300143 Lại Văn Khải 21/02/2001 ĐH TĐ 13A1 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
119 17106100350 Vũ Thị Thanh Lan 10/11/1999 ĐH KT 11A2 HN 11 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
120 19106100186 Nguyễn Thùy Liên 18/06/2001 ĐH KT 13A2 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
121 20109100132 Phạm Thị Thùy Linh 04/09/2002 ĐH NN 14A4 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
122 20107100224 Nguyễn Thị Linh 25/04/2002 ĐH QT 14A1 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
123 20106101060 Đào Thùy Linh 10/03/2002 ĐH KT 14A16 HN 14 Hà Nội Hộ nghèo
124 20106100891 Đỗ Thị Thùy Linh 10/09/2002 ĐH KT 14A13 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
125 20103200106 Vũ Thế Linh 23/01/2002 ĐH MMT 14A2 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
126 18201300145 Vũ Thị Linh 25/08/2000 ĐH MA 12A2 NĐ 12 Nam Định Hộ cận nghèo
127 18107200032 Trần Thị Hương Linh 24/05/2000 ĐH KD 12A1 HN 12 Hà Nội Hộ cận nghèo
128 20106101160 Trần Vũ Thị Bích Loan 21/10/2002 ĐH KT 14A8 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
129 20201300071 Lê Thị Lương 29/07/2002 ĐH MA 14A1 NĐ 14 Nam Định Hộ cận nghèo
130 20109100099 Đỗ Thị Luyện 14/08/2002 ĐH NN 14A4 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
131 20107200347 Đào Thị Khánh Ly 04/07/2002 ĐH KD 14A5 HN 14 Hà Nội Hộ nghèo
132 20101300091 Lê Thị Mai 11/07/2002 ĐH MA 14A2 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
133 20106100942 Nguyễn Thị Mến 28/10/2002 ĐH KT 14A14 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
134 20104400188 Lê Văn Minh 28/10/2002 ĐH ĐT 14A1 CL 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
135 17106100750 Ngô Thị Minh 23/09/1900 ĐH KT 11A7 HN 11 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
136 20108100301 Đặng Khiếu Trà My 22/10/2002 ĐH TCNH 14A5 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
137 20207100179 Nguyễn Thị Nga 03/08/2002 ĐH QT14A1 NĐ 14 Nam Định Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
138 20106100295 Nguyễn Thị Ngà 25/11/2002 ĐH KT 14A10 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
139 17101200292 Mai Thị Ngà 12/01/1998 ĐH MA 11A4 HN 11 Hà Nội Hộ cận nghèo
140 18206100018 Hà Bích Ngân 18/11/2000 ĐH KT 12A1 NĐ 12 Nam Định Hoàn cảnh gia đình khó khăn
141 17106100432 Nguyễn Thị Ngân 28/12/1999 ĐH KT 11A3 HN 11 Hà Nội Hộ nghèo
142 19106100430 Trịnh Thị Như Ngọc 04/08/2001 ĐH KT 13A4 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
143 18201300097 Ngô Thị Hồng Ngọc 20/09/2000 ĐH MA 12A2 NĐ 12 Nam Định Hộ cận nghèo
144 18108100038 Lê Thị Ngọc 20/10/2000 ĐH TCNH 12A1 HN 12 Hà Nội Hộ cận nghèo
145 18101300006 Vũ Thị Nguyệt 09/08/2000 ĐH MA 12A1 HN 12 Hà Nội Hộ cận nghèo
146 18201700048 Mai Thị Nhâm 23/09/2000 CĐ MA 27A1 NĐ 27 Nam Định Hộ cận nghèo
147 19101300155 Trần Thị Hồng Nhung 24/12/2001 ĐH MA 13A3 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
148 19101300145 Đậu Thị Kim Nụ 02/09/2001 ĐH MA 13A2 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
149 19106100444 Dương Thị Oanh 28/09/2001 ĐH KT 13A5 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
150 18104400103 Nguyễn Tuấn Phan 15/09/2000 ĐH TĐ 12A2 HN 12 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
151 20108100001 Nguyễn Hoàng Phúc 15/11/2000 ĐH TCNH 14A1 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
152 20107101032 Hoàng Quang Phúc 10/10/2001 ĐH QT 14A15 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
153 20106100860 Hoàng Thị Thu Phương 28/01/2002 ĐH KT 14A13 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
154 17102100113 Nguyễn Thị Phương 01/05/1999 ĐH TP 11A2 HN 11 Hà Nội Hộ cận nghèo
155 17102100016 Trần Lam Phương 04/05/1999 ĐH TP 11A2 HN 11 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
156 17107100076 Lưu Thị Phượng 18/01/1999 ĐH QT 11A8 HN 11 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
157 17102100107 Mai Thị Phượng 16/02/1999 ĐH TP 11A2 HN 11 Hà Nội Hộ cận nghèo
158 20101300022 Phạm Thị Phượng 10/09/2002 ĐH MA 14A1 CL 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
159 20105100031 Phạm Đình Quốc 08/06/2002 ĐH CK 14A2 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
160 20107200209 Kiều Thị Mai Quỳnh 03/05/2002 ĐH KD 14A3 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
161 19107200103 Phạm Như Quỳnh 17/03/2000 ĐH KD 13A1 HN 13 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
162 18101300062 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 11/02/1998 ĐH MA 12A1 HN 12 Hà Nội Hộ cận nghèo
163 17106100302 Nguyễn Thị Như Quỳnh 25/08/1999 ĐH KT 11A2HN 11 Hà Nội Hộ cận nghèo
164 20103100686 Nguyễn Minh Sâm 26/02/2002 ĐH TI 14A1 CL 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
165 20106100686 Ngô Thị Sinh 18/02/2002 ĐH KT 14A10 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
166 20105100042 Phạm Thanh Sơn 27/05/2002 ĐH CK 14A2 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
167 19107100169 Đỗ Thị Tâm 15/07/2001 ĐH QT 13A3 HN 13 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
168 18104400047 Nguyễn Minh Tâm 19/10/2000 ĐH ĐT 12A1 HN 12 Hà Nội Hộ cận nghèo
169 20108100305 Nguyễn Thị Thắm 02/02/2002 ĐH TN 14A5 HN 14 Hà Nội Hộ nghèo
170 20107101142 Chu Thị Thắm 18/05/2002 ĐH QT 14A10 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
171 18108100201 Nguyễn Thị Thanh 11/10/2000 ĐH TCNH 12A3 HN 12 Hà Nội Hộ nghèo
172 17106100471 Phạm Thị Thanh 02/08/1996 ĐH KT 11A4 HN 11 Hà Nội Hộ cận nghèo
173 18104100057 Tạ Văn Thành 14/06/2000 ĐH ĐI 12A1 HN 12 Hà Nội Hộ cận nghèo
174 20108100211 Phạm Thị Thanh Thảo 14/09/2002 ĐH TCNH 14A1 HN 14 Hà Nội Hộ nghèo
175 20107200134 Nguyễn Phương Thảo 16/09/2002 ĐH KD 14A1 CL 14 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
176 19201300012 Vũ Thị Phương Thảo 14/08/2001 ĐH May 13A3 NĐ 13 Nam Định Hộ cận nghèo
177 19106100280 Bùi Thị Thanh Thảo 01/12/2001 ĐH KT 13A5 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
178 19106100039 Nguyễn Phương Thảo 11/06/2001 ĐH KT 13A2 HN 13 Hà Nội Hộ nghèo
179 17104200156 Tạ Thị Thảo 20/03/1999 ĐH ĐT 11A2 HN 11 Hà Nội Hộ cận nghèo
180 20103100705 Nguyễn Công Thế 05/07/2002 ĐH TI 14A2 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
181 18104100040 Đào Danh Thìn 10/01/2000 ĐH ĐI 12A2 HN 12 Hà Nội Hộ cận nghèo
182 20108100057 Ngô Thị Thu 29/04/2001 ĐH TCNH 14A3 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
183 17104100072 Trần Hồng Thu 03/11/1999 ĐH ĐI 11A1 HN 11 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
184 18104900005 Nguyễn Đức Thức 30/01/2000 ĐH CĐ 12A1 HN 12 Hà Nội Hộ cận nghèo
185 20101100009 Trịnh Thị Thương 18/05/2002 ĐH DE 14A1 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
186 19102100035 Vũ Thị Thương 22/12/2001 ĐH TP 13A1 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
187 18107200018 Vũ Thị Thúy 20/07/2000 ĐH KD 12A1 HN 12 Hà Nội Hộ cận nghèo
188 17106100256 Nguyễn Thị Phương Thúy 30/08/1999 ĐH KT 11A11 HN 11 Hà Nội Hộ cận nghèo
189 19201300081 Bùi Thị Thủy 10/09/2001 ĐH MA 13A2 NĐ 13 Nam Định Hộ cận nghèo
190 18107100174 Nguyễn Thị Thủy 01/03/2000 ĐH QT 12A3 HN 12 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
191 19109100037 Trịnh Thị Tiến 24/12/2001 ĐH NN 13A1 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
192 19105100129 Lê Văn Tiến 10/12/2001 ĐH CK 13A1 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
193 19107100469 Nguyễn Phương Trà 07/04/2001 ĐH QT 13A1 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
194 20108100125 Nguyễn Thị Thanh Trang 27/04/2002 ĐH TCNH 14A2 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
195 20107200232 Đỗ Thị Huyền Trang 08/03/2002 ĐH KD 14A4 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
196 20106100331 Phạm Kiều Trang 03/08/2002 ĐH KT 14A10 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
197 18106100399 Đào Thị Trang 02/10/2000 ĐH KT 12A6 HN 12 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
198 20106100451 Đặng Thùy Trang 16/07/2002 ĐH KT 14A7 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
199 20107100501 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/03/2002 ĐH QT 14A7 HN 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
200 20104400092 Bùi Đăng Trình 05/12/2002 ĐH MA 14A1 CL 14 Hà Nội Hộ cận nghèo
201 17104100115 Cao Đình Trình 08/07/1998 ĐH ĐI 11A2 HN 11 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
202 18101700030 Hoàng Như Trúc 02/05/2000 CĐ MA 27A HN 27 Hà Nội Hộ cận nghèo
203 18103100102 Cao Đình Trung 04/12/2000 ĐH TI 12A2 HN 12 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
204 20103100743 Trịnh Ngọc Trường 08/10/2002 ĐH TI 14A13 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
205 17104100119 Đào Tiến Trường 17/10/1998 ĐH ĐI 11A2 HN 11 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
206 20103100799 Lê Đức Tuấn 22/07/2002 ĐH TI 14A7 HN 14 Hà Nội Hộ nghèo
207 20103100275 Phạm Thanh Tùng 27/05/2002 ĐH TI 14A2 HN 14 Hà Nội Gia đình có 2 anh em cùng học tại Uneti
208 19104900062 Dương Quang Tùng 13/03/2001 ĐH CĐ 13A3 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
209 17101200285 Cấn Thu Uyên 20/11/1999 ĐH MA 11A4 HN 11 Hà Nội Hộ cận nghèo
210 19203100011 Nguyễn Thị Vân 25/08/2001 ĐH TI 13A1 NĐ 13 Nam Định Hộ cận nghèo
211 19104900149 Lưu Văn Vượng 28/09/2001 ĐH CĐT 13A2 HN 13 Hà Nội Gia đình có 2 chị em cùng học tại Uneti
212 19107100057 Nguyễn Thị Hải Yến 07/08/2001 ĐH QT 13A3 HN 13 Hà Nội Hộ cận nghèo
213 19104100027 Khoàng Văn Hiếu 06/02/2001 ĐH ĐI 13A1 HN 13 Hà Nội Dân tộc thiểu số, Hoàn cảnh gia đình khó khăn
                 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TIN TỨC NỔI BẬT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây